தலைப்பு செய்திகள்

ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் வாழ்க்கைச் சரித்திரம் சீன மொழியில்

ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் வாழ்க்கைச் சரித்திரம் சீன மொழியில்

சீன மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகம் அலரிமாளிகையில் வைத்து அவரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது
இலங்கையின் அரச தலைவர் ஒருவரின் வழ்க்கை வரலாறு சீன மொழியில் எழுத்தப்பட்ட முதல் சந்தர்ப்பமாக இது கருதப்படுகின்றது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *