தலைப்பு செய்திகள்

வகுப்பறைகளை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்

வகுப்பறைகளை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்

தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகளில் டிஜிட்டல் முறையில்; வகுப்பறைகளை அமைப்பதென கல்வியமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.
இதன் ஆரம்ப திட்டமாக கல்வியமைச்சில் மாதிரி வகுப்பறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை கல்வியமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் நேற்று திறந்து வைத்தார்.
இந்த வகுப்பறை Digital Learning Experience Center என்ற பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த வகுப்பறையை அதிபர்கள், ஆசிரியரகள், மாணவர்கள் முதலான சகல தரப்பினரும் பார்வையிட முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *