Search
Wednesday 19 September 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

வலிகாமம் வடக்கு ஊறணி இறங்கு துறையின் அபிவிருத்தி தொடர்பில் ஆய்வு

வலிகாமம் வடக்கு ஊறணி இறங்கு துறையின் அபிவிருத்தி தொடர்பில் ஆய்வு

வலிகாமம் வடக்கு ஊறணி இறங்கு துறையின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக யாழ்.மாவட்டச் செயலர் தலைமையிலான குழு நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர்.அங்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அபிவிருத்திகள் தொடர்பில் ஆராய்ந்தனர்.(15)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *