தலைப்பு செய்திகள்

விமலுக்கு எதிரான வழக்கில் ஜே.வி.பிக்கு வெற்றி : ஒரு கோடி ரூபா நஷ்ட ஈட்டுக்கு உத்தரவு

விமலுக்கு எதிரான வழக்கில் ஜே.வி.பிக்கு வெற்றி : ஒரு கோடி ரூபா நஷ்ட ஈட்டுக்கு உத்தரவு

ஜே.வி.பிக்கு ஒரு கோடி ரூபா நஷ்ட ஈட்டை வழங்குமாறு நீதிமன்றம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன்சவுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
விமல் வீரவன்சவினால் ஜே.வி.பியின் ஆவணங்களை பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட ”நெத்த வெனுவேன் எத்த” என்ற புத்தகத்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்டிருந்த வழங்கின் தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்பட்டது. இதன்போதே நீதிமன்றத்தினால் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
2007இல் ஜே.வி.பியிலிருந்து வீரவன் விலகிய பின்னர் குறித்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *