Search
Saturday 23 June 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

வீரவன்சவின் பிணை மனு நீதிமன்றத்தால் நிராகரிப்பு

வீரவன்சவின் பிணை மனு நீதிமன்றத்தால் நிராகரிப்பு

அரச வாகனங்களை முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் விளக்க மறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன்சவின் பிணை மனு உயர் நீதிமன்றத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *