Search
Monday 19 October 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

ஹட்டன் – கொழும்பு வீதியில் சில இடங்களில் மண்சரிவு

ஹட்டன் – கொழும்பு வீதியில் சில இடங்களில் மண்சரிவு

மத்திய மாலைநாட்டில் நிலவும் மழையுடன் கூடிய காலநிலையால் ஹட்டன் -கொழும்பு பிரதான வீதியில் சில இடங்களில் மண்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஹட்டன் முதல் கிதுல்கலை வரையான பகுதியில் இவ்வாறாக மண்சரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அத்துடன் சில இடங்களில் வீதி தாழிறங்கும் அபாயம் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதனால் இந்த வீதியூடான வாகன போக்குவரத்துகளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *