Search
Friday 23 August 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

2ஆம் தவணை பரீட்சை நடத்தப்படும் : கல்வி அமைச்சர் அறிவிப்பு

2ஆம் தவணை பரீட்சை நடத்தப்படும் : கல்வி அமைச்சர் அறிவிப்பு

நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண நிலைமைகளால் மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தவணைக்குரிய கல்வி நடவடிக்கைகள் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யவில்லையெனவும் இதனால் இரண்டாம் தவணை பரீட்சையை இரத்து செய்யுமாறு சில தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
ஆனபோதும் இரண்டாம் தவணை பரீட்சை எக்காரணம்கொண்டும் இரத்துசெய்யப்படமாட்டாது என்று கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் அறிவித்துள்ளார். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *