தலைப்பு செய்திகள்

20ஆம் திகதி பொது விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது

20ஆம் திகதி பொது விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது

எதிர்வரும் 20ஆம் திகதியை பொது விடுமுறை தினமாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இம்முறை வெசாக் பூரணை தினம் சனி ஞாயிறு தினங்களில் வருவதால் திங்கட்கிழமையை விடுமுறை தினமாக அறிவிப்பதற்கு பொது நிர்வாக அமைச்சு நடவடிக்கையெடுத்துள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *