Search
Sunday 20 October 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

2009க்கு பின்னர் தமிழ் மென்சக்தி: ‘தடம்மாறுகிறதா தமிழ்த்தேசியம்’ நிகழ்வில் ஆய்வாளர் நிலாந்தன் ஆற்றிய உரை

2009க்கு பின்னர் தமிழ் மென்சக்தி: ‘தடம்மாறுகிறதா தமிழ்த்தேசியம்’ நிகழ்வில் ஆய்வாளர் நிலாந்தன் ஆற்றிய உரை

மன்னார் மாவட்ட பொது அமைப்புக்களின் ஒன்றியதின் ஏற்பாட்டில் “தடம்மாறுகிறதா தமிழ்த்தேசியம் “எனும் கருத்தாய்வு 2016.07.17 மன்னாரில் இடம்பெற்றது.இன் நிகழ்வில் 2009க்கு பின்னர் தமிழ் மென்சக்தி எனும் தலைப்பில் அரசியல் ஆய்வாளர் நிலாந்தன் ஆற்றிய உரை.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *