Search
Friday 23 August 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

4 நாட்களுக்கு மதுபானசாலைகளுக்கு பூட்டு

4 நாட்களுக்கு மதுபானசாலைகளுக்கு பூட்டு

வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு 4 நாட்களுக்கு மதுபானசாலைகளை மூடுவதற்கு கலால் திணைக்களம் நடவடிக்கையெடுத்துள்ளது.
இதன்படி எதிர்வரும் 17ஆம் திகதி முதல் 20ஆம் திகதி வரையில் நாடு பூராகவும் அனைத்து மதுபான நிலையங்களும் மூடப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *