செய்திகள்

ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகர்களாக டீ.எம், ரத்னசிறி நியமனம்

முன்னாள் பிரதமர்களான டீ.எம்.ஜயரத்ன மற்றும் ரத்னசிறி விக்ரமநாயக்க ஆகிய இருவரும், அரசியல் விவகாரங்களுக்கான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள், ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால், நேற்று புதன்கிழமை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து கையளிக்கப்பட்டன.

02

01