செய்திகள்

ஜனாதிபதியின் திருகோணமலை விஜயம் (படங்கள்)

திருகோணமலைக்கான உத்தியோக பூர்வ விஜயம் ஒன்றை நேற்று மேற் கொண்ட ஜனாதிபதி மைத்திரி பால சிறிசேன மாவட்ட செயலகத்தில் இடம் பெற்ற கிழக்கு மாகாண ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவதையும் கோணேசபுரியில் உள்ள கிழக்கு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் புதிதாக நிர்மானிக்கபட்ட கட்டிடங்களை திரை நீக்கம் செய்து திறந்து வைப்பதையும் படங்களில் காணலாம்.

[image_slider]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470001.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470001.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470004.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470004.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470008.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470008.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470012.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470012.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470014.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470014.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470016.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470016.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470018.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470018.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470022.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/15470022.jpg”] Description [/image_items]

[/image_slider]