செய்திகள்

ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவிலிருந்து இராணுவம் நீக்கம்

ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இராணுவத்தினர் அப்பிரிவிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று இராணுவப் பேச்சாளர் தெரிவித்தார். ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் திகதியிலிருந்த இவர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இராணுவ தலைமையகத்தின் ஆலோசனைக்கு அமையவே இராணுவத்தினர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவ்வாறு நீக்கப்பட்டவர்கள், ஏற்கெனவே சேவையாற்றிய பிரிவுகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவில் 1,200 இராணுவத்தினர் இணைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இந்தப்பிரிவு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. மைத்திரிபால சிறிசேன, ஜனவரி மாதம் 8ஆம் திகதி ஜனாதிபதியாக தெரிவானதன் பின்னர் அவரின் பாதுகாப்புக்காக இருந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அவர், குறைத்தார். எனினும், முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவுக்கு 3,000 க்கும் மேற்பட்டவர்களை இணைந்துக்கொண்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்