செய்திகள்

ஜூன் 20 பொதுத் தேர்தல் : வர்த்தமானி வெளியானது

ஒத்தி வைக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற தேர்தலை ஜூன் 20ஆம் திகதி நடத்துவதற்கான விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்  தேர்தல்கள் ஆணைக் குழுவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
. -(3)IMG_20200421_011633