செய்திகள்

தேசியக் கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கான புதிய ஆண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

நாட்டிலுள்ள 18 தேசியக் கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கும் புதிய கல்வியாண்டுக்கான 32 வகையான மூன்றாண்டு கால ஆசிரியர் கல்வி தொடர்பான சேவை முன் தொழிற் பயிற்சிகளைப் பயில்வதற்குத் தகுதியான விண்ணப்பதாரிகளிடமிருந்து கல்வியமைச்சு விண்ணப்பங்களைக் கோரியுள்ளது.

25 வயதுக்குட்பட்டு 2013 ஆம் அண்டு இடம்பெற்ற க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையில் தேவையான இசற் புள்ளிகளைப் பெற்றவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

ஒருவர் மூன்று பாடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால் ஒருவர் ஒரு விண்ணப்பத்தை மாத்திரமே அனுப்பலாம். விண்ணப்ப முடிவு தினம் இம் மாதாம் 29 ஆம் திகதியென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ்.நகர் நிருபர்-