செய்திகள்

தேர்தலின் பின் தமிழர்கள் – திரு.சூ.யோ.பற்றிமாகரன்

இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்த ஜனாதிபதித் தேர்தல் 2015 இற்கு பின்னர் தமிழ் மக்களின் நிலைப்பாடு குறித்து சமகளம் இணையத்தளத்திற்கு  திரு.சூ.யோ.பற்றிமாகரன் அவர்கள் வழங்கிய பிரத்தியேகமான நேர்காணல்.
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=J_gYq7h0Qe0″ width=”500″ height=”300″]