செய்திகள்

நேபாளத்தில் பூகம்பம் ஏற்பட்டபோது திபெத் பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ

நேபாளத்தில் இடம்பெற்ற பூகம்பம் அருகிலுள்ள திபெத் பகுதியில் எவ்வாறு உணரப்பட்டது என்பதனை ஒருவர் வீடியோ மூலம் பதிவுசெய்துள்ள காட்சி.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Iw-YBEhOjZs” width=”500″ height=”300″]