செய்திகள்

பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுமதிக்கும் மாணவர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டது

2015ஆம் ஆண்டு க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சைப் பெறுபேற்றின் பிரகாரம் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு 27,603 மாணவர்கள் உள்வாங்கப்படவுள்ளதாக பல்கலைக்கழகங்கள் மானியங்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி கடந்த முறையை விட இம்முறை 2,208 பேர் மேலதிகமாக இணைத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளதாக ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
இவ்வாறாக அதிகமாக இணைத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளவர்களில் 1825 பேர் பொறியியல் தொழிநுட்பவியல் , உயிரியல் , தகவல் தொழிநுட்பம் ஆகிய பாட நெரிகளுக்கு உள்வாங்கப்படவுள்ளதாக ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
இதேவேளை பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்கள் தற்போது கோரப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
n10