செய்திகள்

பெப்ரவரி 11 ஆம் திகதி மைத்திரி இந்தியா செல்வார்?

ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன எதிர்­வரும் பெப்­ர­வரி மாதம் 11 ஆம் திகதியளவில் இந்­தி­யா­வுக்­கான உத்­தி­யோ­க­பூர்வ விஜ­யத்தை மேற்­கொள்­ள­வுள்ளார்.  நான்கு நாட்கள் இந்தியாவின் தலைநகரில் அவர் தங்கியிருப்பார் எனத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து மார்ச் மாதம் இந்­திய பிர­தமர் நரேந்­திர மோடி இலங்­கைக்கு அரச விஜ­யத்தை மேற்­கொள்­ள­வுள்­ள­துடன் அதன் பின்னர் ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன சீனா­வுக்கு உத்­தி­யோ­க­பூர்­வ­மாக விஜயம் செய்­கின்றார்.

ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன எதிர்­வரும் பெப்­ர­வரி மாதம் 11 ஆம் திகதி முதல் 15 ஆம் திகதி வரை­யான காலப்­ப­கு­தியில் இந்­தி­யா­வுக்கு அரச விஜ­யத்தை மேற்­கொள்வாரெனத் தெரியவந்திருக்கின்றது.

மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவின் இந்­திய விஜ­யத்­தின்­போது இரு­த­ரப்பு முக்­கி­யத்­துவம் வாய்ந்த பல்­வேறு விட­யங்கள் குறித்து பேச்­சு­ந­டத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளது. குறிப்­பாக இந்­தியா மற்றும் இலங்கை நாடு­க­ளுக்கு இடையில் காணப்­படும் அர­சியல் பொரு­ளா­தார உறவை மேலும் வலுப்­ப­டுத்­து­வது குறித்தும் இந்த விஜ­யத்­தின்­போது ஆரா­யப்­ப­ட­வுள்­ளது.

மேலும் இரண்டு நாடு­களின் மீன­வர்­க­ளுக்கு இடை­யி­லான பிரச்­சி­னைகள் மற்றும் இந்­தி­யாவில் உள்ள இலங்கை அக­திகள் விவ­காரம் உள்­ளிட்ட பல்­வேறு அம்­சங்கள் குறித்து பேச்சு நடத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளது.

இந்­நி­லையில் ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவின் இந்­திய விஜ­ய­ததின் பின்னர் இந்­திய பிர­தமர் நரேந்­திர மோடி எதிர்­வரும் மார்ச் மாதம் இலங்­கைக்கு அரச விஜயம் ஒன்றை மேற்­கொள்­ள­வுள்ளார்.