செய்திகள்

பொகவந்தலாவ தோட்ட ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலய வருடாந்த தேர் திருவிழா

பொகவந்தலாவ தோட்ட ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த தேர் திருவிழா அண்மையில் நடைபெற்றது. இதனை முன்னிட்டு முத்து ரத பவணி நடைப்பெற்றதுடன் கலை கலாச்சாhர நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன.
இதன் போது பிடிக்கப்பட்ட படங்களை இங்கு காணலாம்.

DSCN6795 DSCN6804 DSCN6805 DSCN6808 DSCN6811 DSCN6812 - Copy DSCN6814 DSCN6815 DSCN6816 DSCN6817 DSCN6820 DSCN6822 DSCN6824 DSCN6825 DSCN6826 DSCN6827 DSCN6828