செய்திகள்

மகாராஜா நிறுவனத்திடம் 2பில்லியன் நஷ்டஈடு கேட்டு கடிதம்

டிரைய் அட் தனியார் நிறுவனத்தின் (Triad (Pvt) Ltd) நிர்வாக இயக்குநர் திலித் ஜயவீர, எம்.பீ.ஸி (MBC Network (Pvt) Ltd) நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் ராஜேந்திரன் ராஜாமஹேந்திரன் மீது, அவருக்கு எதிராக சிரச தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட அவதூறு செய்திகளை கண்டித்து 2 பில்லியன் நஷ்ட ஈடு கோரி ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளார்.

இதே கடிதம் வணிக செய்தியாளரான பஃராஸ் ஷவுகேட்டலிக்கும் (Faraz Shauketaly) அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தன்னுடைய நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதற்காகவும் ஏற்பட்ட மனவேதனைக்காகவுமே 2 பில்லியன் நஷ்ட ஈடு கோரி ஒரு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மேலும் இக்கடிதம் 2015 ஆண்டு மே 17 ஆம் திகதி சிரச தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட செய்தி மற்றும் குறுந்தகவல், இணைய செய்தி என்பனவற்றை மேற்கோட்காட்டியே அனுப்பப்பட்டுள்ளது.