செய்திகள்

மருந்துகளை வீடுகளுக்கு வரவழைப்பதற்கான பாமசிகளின் விபரங்கள் இதோ

ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கும் நேரத்தில் மருந்துகளை வீடுகளுக்கு வரவழைப்பதற்கான மருந்தகங்கள் தொடர்பான விபரங்கள் மாவட்ட ரீதியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
அது தொடர்பான விபரங்களை கீழே பீ.டி.எப் வடிவில் பார்க்கலாம் -(3) [gview file=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2020/03/Nearest-Pharmacy-Delivery-Service-1.pdf.pdf”]