செய்திகள்

மேஜர் ஜெனரல் டயஸ் இலங்கை இராணுவ தலைமை அதிகாரியாக நியமிப்பு

இராணுவத்தின் தலைமை அதிகாரியாக மேஸர் ஜெனரல் ஜெகத் டயஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மே 7ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும் வகைய்ல் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்தார்.

தற்போது முல்லைத்தீவு படைத்தலைமையகத் தளபதியாகப் பணியாற்றும் இவர், இராணுவத்தின் 46ஆவது தலைமை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.