செய்திகள்

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு இடம்பெயர்ந்துள்ள மக்களின் காணிகளை உறுதிசெய்யும் சட்டமுலம் அடுத்த கிழமை

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு இடம்பெயர்ந்துள்ள மக்களின் காணிகளை உறுதிசெய்யும் வகையில் ஆட்சி உரிமை விசேட ஒழுங்குகள் சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்பிக்கப்படவுள்ளது.

இந்த சட்டமூலம் எதிர்வரும் வாரங்களில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என நீதி அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.

1993ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதலாம் திகதி முதல் 2009ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதலாம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் காணி உரிமையை உறுதி செய்யும் நோக்கில் புதிய சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரப்படும்.

அத்துடன், முன்னர் அந்த காணியில் இருந்தவர்களுக்கு அந்த காணிகள் சொந்தமாகும் வகையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

நடைமுறையிலுள்ள ஆட்சி உரிமை சட்டத்தின் பிரகாரம் 10 வருடங்களுக்கு குறையாமல் ஒரு காணியில் இருப்பவர்களுக்கே அக்காணி சொந்தம் என்ற சரத்தினால் வடக்கு, கிழக்கு மக்களுக்கு அநீதி ஏற்படும் நிலையுள்ளது.

எனவே அதனை தவிர்ப்பதற்காகவே விசேட திருத்த சட்டமூலம் கொண்டுவரப்படவுள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.