செய்திகள்

” லண்டன் தமிழர் சந்தை” யில் பல ஆயிரம் மக்கள் பங்கெடுப்பு (படங்கள் )

பிரித்தானிய தமிழர் சம்மேளனம் மற்றும் நாற்சார் இவன்ட்ஸ் (Narchyar Events) ஆகியவை ஒன்றாக இணைந்து இன்று லண்டனில் ஆரம்பித்துள்ள இரு நாள் ” லண்டன் தமிழர் சந்தை” மிகச் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று .வருகிறது.

காலை 10 மணிக்கு முதல் நாள் நிகழ்வு கோலாகலமாக ஆரம்பமானபோது நூற்றுக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து பிரித்தானியாவின் சகல பாகங்களிலும் இருந்து ஏராளமான மக்கள் இந்த நிகழ்வை பார்வையிடுவதற்கு வந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். இன்று இரவு 8 மணிவரை நிகழ்வு இடம்பெறும்.

நாளைய தினமும் காலை 10 மணிக்கு ஆரம்பமாகும் இந்த நிகழ்வு இரவு 8 மணி வரை நடைபெறும்.

சுமார் 150 வரையிலான தமிழர் வர்த்தக மற்றும் சேவைகள் நிறுவனங்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்குபற்றுகின்றன. பல நிறுவனங்கள் இந்த நிகழ்வில் தமது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை மிகவும் குறைந்த விலையில்/கட்டணத்தில் வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

நிகழ்வு இடம்பெறும் மண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மேடையில் தொடர்ந்து பல நிகழ்வுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. பிரித்தானியாவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், கவுன்சிலர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த நிகழ்வை பார்வையிட்டு வருகின்றனர்.

[image_slider]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-1.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-1.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-3.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-3.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-4.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-4.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-5.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-5.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-6.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-6.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-7.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-7.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-8.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-8.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-9.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-9.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-10.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-10.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-11.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-11.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-12.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-12.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-13.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-13.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-14.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-14.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-15.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-15.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-16.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-16.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-17.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-17.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-18.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-18.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-19.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-19.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-20.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-20.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-21.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-21.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-22.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-22.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-23.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-23.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-24.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-24.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-25.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-25.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-26.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-26.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-27.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-27.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-28.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-28.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-29.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-29.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-30.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-30.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-31.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-31.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-32.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-32.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-33.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-33.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-34.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-34.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-35.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-35.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-36.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-36.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-37.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-37.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-38.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-38.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-39.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-39.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-40.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-40.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-41.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-41.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-42.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-42.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-43.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-43.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-44.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-44.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-45.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-45.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-46.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-46.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-47.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-47.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-48.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-48.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-49.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-49.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-50.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-50.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-51.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-51.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-52.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-52.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-53.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-53.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-54.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-54.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-55.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-55.jpg”] London-Tamil-Market London-Tamil-Market [/image_items]

[/image_slider]