செய்திகள்

லலித் வீரதுங்கவின் மனைவிக்கு மீண்டும் பதவி

முன்னாள் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் லலித் வீரதுங்கவின் மனைவி இந்ராணி குணதாச காப்புறுதி குழுவின் தலைவராக மீண்டும்  நியமனம் பெற்றுள்ளார்.

கடந்த அரசாங்கத்தில் இவர் காப்புறுதிக் குழுவின் தலைவராக பதவி வகித்த புதிய அரசாங்கம் பதவியேற்றதும் தனது பதவியை ராஜினமா செய்திருந்தார்.

நேற்று ஜனாதிபதி மைத்திரிபால மீண்டும் அவரை  காப்புறுதி குழுவின் தலைவராக நியமித்துள்ளார்.