செய்திகள்

வட மாகாண சிவில் நிர்­வா­கத்தில் இரா­ணு­வத்­தி­னரின் தலை­யீடு: கிறிஸ்­தவ திருச்­ச­பை­களின் ஒன்­றியம்

வட­மா­கா­ணத்தின் சிவில் நிர்­வா­கத்தில் இரா­ணுவ தலை­யீடு அதி­க­ரித்து வரு­வதை வன்­மை­யாக கண்­டிக்­கின்றோம். இரா­ணுவ மய­மாக்­கலை அகற்­று­வது இன்­றைய அவ­சரத் தேவை­யாக உள்­ளது என்று வட­பி­ராந்­திய கிறிஸ்­தவ திருச்­ச­பை­களின் ஒன்­றியம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

இது தொடர்பில் வட­பி­ராந்­திய கிறிஸ்­தவ திருச்­ச­பை­களின் ஒன்­றியம் வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்­கையில் மேலும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­வது

சிவில் நிர்­வா­கத்தில் இரா­ணுவ தலை­யீடு அதி­க­ரித்து வரு­வதை நாம் வன்­மை­யாகக் கண்­டிக்­கிறோம். இலங்­கையில் அனை­வரும் இயல்­பாக வாழும் சூழ்­நிலை ஏற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­மாயின் மட்­டுமே நீதி மைய உரிமை சார் நல்­லி­ணக்கம் நன­வாகும்.

எந்த அனு­ம­தி­யு­மின்றி தென்­னி­லங்கை மீன­வர்கள் முல்­லைத்­தீவில் கடற்­றொ­ழிலில் ஈடு­பட்­டுள்­ளனர். கொக்­குத்­தொ­டுவாய் வடக்­கி­லுள்ள புலி பாய்ந்த கல் அரு­கா­மையில் அத்­து­மீ­றிக்­கு­டி­யேறி கடற்­றொ­ழிலில் ஈடு­பட்ட இவர்­க­ளைப்­பற்றி தக­வல்கள் சேக­ரிக்க சென்ற கிராமசேவை அலு­வலர் சீவ­ரட்ணம் யேசு­ரட்னம் இம்­மீ­ன­வர்­களால் தாக்­கப்­பட்­டுள்ளார். அதன்பின் இவர்­க­ளது தக­வலின் அடிப்­ப­டையில் அங்கு வந்த 593வது படைப்­பி­ரிவு இரா­ணுவ அதி­காரி கிராமசேவை அலு­வ­லரின் தேசிய அடை­யாள அட்டை, உத்­தி­யோக அடை­யாள அட்டை என்­ப­வற்றை எடுத்­துக்­கொண்­ட­துடன் தகாத வார்த்­தை­க­ளாலும் திட்­டி­யுள்ளார். தென்­னி­லங்கை மீன­வர்­க­ளி­னதும் இரா­ணு­வத்­தி­னதும் பொறுப்­பற்ற இந்­ந­ட­வ­டிக்­கையை நாம் கண்­டிக்­கிறோம்.

சிவில் நிர்­வா­கத்தில் இரா­ணுவம் தலை­யி­டு­வது அறத்­துக்கு மாறா­னது. இது ஆரோக்­கி­ய­மா­ன­தல்ல. இது நல்­லி­ணக்கம் நடை­மு­றைக்கு பொருத்­த­மற்­றது என்­ப­தையே வெளிப்­ப­டுத்தும். இதனால் சிவில் நடை­மு­றை­களை தென்­னி­லங்கை மீன­வர்கள் மதிக்­கப்­ப­ழக வேண்டும். இரா­ணுவம் சிவில் நிர்­வா­கத்தில் தலை­யி­டக்­கூ­டாது.

ஏற்­க­னவே வட­மா­கா­ணத்தில், இரா­ணு­வத்­த­லை­யீடு கல்வி அமைச்சின் பொறுப்­பி­லுள்ள முன்­பள்­ளி­க­ளிலும் காணப்­ப­டு­கின்­றது என்­பது அனை­வரும் அறிந்­த­தே­யாகும். . சிவில் பாது­காப்பு திணைக்­க­ளத்தின் ஊடாக, முன்­பள்­ளி­களில் கற்­பிப்­போரை சிவில் பாது­காப்பு படை­யி­ன­ராக நிய­மித்து, மாதாந்த சம்­ப­ளத்தை வழங்கி, அவர்­க­ளது இய­லா­மையை தமது தலை­யீட்­டுக்கு பாவிப்­பதும் நல்­லி­ணக்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்த பொருத்­த­மா­ன­தல்ல.

இரா­ணு­வத்தை அகற்­று­வதன் மூலம் தான் இப்­பி­ரச்­சி­னை­களை முடி­வுக்கு கொண்­டு­வ­ரலாம். இரா­ணு­வத்­த­லை­யீ­டின்றி அரச சிவில் நிர்­வாகம், அரச அதிபர், பிர­தேச செய­லாளர், கிராமசேவை அலு­வலர், பொலிஸ், நீதி­மன்றம். என இயங்­கு­வது உட­ன­டி­யாக உறுதி செய்­யப்­பட வேண்டும். அரச இராணுவம், அரச சிவில் நிர்வாக செயற்பாட்டுக்கு தடையாகவுள்ள இந்நிலை தொடரக்கூடாது.

மன்னார் கிறிஸ்தவ திருச்சபைகளின் ஒன்றியம் வவுனியா கிறிஸ்தவ ஒன்றி யம் வன்னி கிறிஸ்தவ ஒன்றியம் வடம ராட்சி கிறிஸ்தவ ஒன்றியம் ஆகியன இணைந்து இந்த வடபிராந்திய கிறிஸ்தவ திருச்சபைகளின் ஒன்றியம் அமைக்கப் பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
R-06