செய்திகள்

வவுனியா இந்துக்கல்லூரியின் விளையாட்டுப் போட்டி

வவுனியா இந்துக்கல்லூரியின் பாடசாலைமட்ட விளையாட்டுபோட்டிகள் நேற்று சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதன்போது எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்களை காண்கிறீர்கள்.

DSCI0083 DSCI0085 DSCI0087 DSCI0088 DSCI0091 DSCI0099 DSCI0102 DSCI0103 DSCI0104 DSCI0110 DSCI0113 DSCI0114