செய்திகள்

வித்தியா படுகொலை: மட்டக்களப்பில் ஹர்த்தால், ஆர்ப்பாட்டங்கள் (படங்கள்)

வித்தியா படுகொலையை கண்டித்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் மாணவர்கள் முதல் பொதுமக்கள் அமைப்புக்கள் வரை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டதுடன் முழுநேர ஹர்த்தாலும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. இந்த படங்களை இங்கே காணலாம்.

 Bati (1) Bati (2) Bati (3) Bati (4) Bati (5) Bati (6) Bati (7) Bati (8) Bati (9) Bati (11) Bati (12) Bati (13) Bati (14) Bati (15) Bati (16) Bati (17) Bati (18) Bati (19)