செய்திகள்

வெள்ளைவான்களில் ஊடகவியலாளர்கள் கடத்தப்படுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி: ஊடகத்துறை அமைச்சர்

வெள்ளை வான்களில் ஊடகவியலாளர்கள் கடத்தப்படுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்திழருக்கும் புதிய ஊடகத்துறை அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக்க, பொதுமக்கள், உண்மையைத் தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய உரிமையை உறுதி செய்யும் தகவல் அறியும் சட்டமூலத்தை 100 நாட்களுக்குள் நிறைவேற்றப்படும் எனவும் உறுதியளித்திருக்கின்றார்.

கடந்த காலங்களில் அரச ஊடகங்கள் மிகவும் மோசமான முறையில் செயற்பட்டதாகவும் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் மிகவும் பாரதுரமானவை என்றும் சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், அரச ஊடகங்களை மக்களுடன் மிக நெருங்கச் செய்யும் ஊடகங்களாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.

அவமானப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் காணாமல் போன ஊடகவியலாளர்கள் தொடர்பில் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படும் என்று கூறிய அமைச்சர் கருணாதிலக்க, வெள்ளை வான்களில் ஊடகவியலாளர்கள் கடத்தப்படுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார்.