தலைப்பு செய்திகள்

Contact Information
Contact சமகளம்
: 0094779219737
: Sri Lanka, Nothern, Jaffna
: €0.00
More Information
குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கான அனைத்து விதமான பொருட்களையும் பெற்றுக்கொள்ள நாடவேண்டிய ஒரே இடம் .

அத்துடன் Western Union பணப்பரிமாற்றம் , Photocopy,Current bill,Water bill , காப்புறுதி கட்டணங்கள் மற்றும் ஏனைய காப்புறுதி கொடுப்பனவையும் செலுத்திக்கொள்ளலாம் .

Address: Hospital road,manthigai,jaffna

Contact : 0094779219737/0094212261459

Mail : a.vaikunthan@yahoo.com
AdSense code
This Ad has been viewed 690 times.