Search
Wednesday 27 May 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

யாழ். பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிரிட்டனின் பிரிஸ்டல் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இடையில் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை

யாழ். பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிரிட்டனின் பிரிஸ்டல் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இடையில்  புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை

உயர் கல்வித் துறையில் கல்வி புரிந்துணர்வை மேம்படுத்தும் நோக்கில் நகர திட்டமிடல் நீர் விநியோகம் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பரிந்துரைக்கு அமைய யாழ். பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிரிட்டனின் பிரிஸ்டல் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இடையிலான புதிய புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை ஒன்று கைச்சாத்திடப்பட உள்ளது.குறித்த பரிந்துரைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.(15)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *