பிரதான செய்திகள்

யாழ்ப்பாணம் மாதகல் கிழக்கு பகுதியில் காணிகளை சுவீகரிக்கும் முயற்சி மீண்டும் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்

யாழ்ப்பாணம் - மாதகல் கிழக்கு பகுதியில் கடற்படையினரின் தேவைக்காக தனியார் காணிகளை சுவீகரிக்கும் முயற்சி மீண்டும் தற்காலிகமாக...

செய்திகள்

MORE

December 1