செய்திகள்

“இது நம்ம ஆளு” திரைபட திரேயிலர் வெளிவந்துள்ளது

சிம்பு, நயன்தார மற்றும் பரோட்டா சூரி  நடிப்பில் வெளிவர இருக்கும் “இது நம்ம ஆளு” திரைபடத்தின் திரேயிலர் வெளிவந்துள்ளது.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=T01U2YqLBDo” width=”500″ height=”300″]