செய்திகள்

இன்றுடன் 234 உள்ளூராட்சி சபைகளின் ஆயுட்காலம் நிறைவடைகின்றது

இன்றுடன் நாட்டிலுள்ள 234 உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கான ஆயுட்காலம் முடிவடையவுள்ள  நிலையில் இவற்றுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் வரை  இவற்றின் செயற்பாடுகளை விசேட ஆணையாளர்களின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.
இதன்படி இன்று முதல் அந்தந்த சபைகளின் செயலாளர்கள் ஆணையாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு அவர்களின் கீழ் அவற்றின் செயற்பாடுகள் கொண்டுவரப்படவுள்ளது.
234 உள்ளூராட்சி சபைகளின் பதவிக்காலம்  இன்று 15 ம் திகதியுடன் நிறைவடைகிறது. 65 உள்ளூராட்சி சபைகளின் பதவிக்காலம் ஜுலை 31 ஆம் திகதி நிறைவடையும் அதேவேளை 21 நிறுவனங்களின் பதவிக்காலம் ஒக்டோபர் 16 ஆம் திகதி பூர்த்தியடைகிறது. இரு உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் காலம் ஒக்டோபர் 31 ஆம் திகதி நிறைவடைகின்றன.
இந்த உள்ளூராட்சி சபைகள் மாநகர சபை, நகர சபை மற்றும் பிரதேச சபை கட்டளைச் சட்டங்களின் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு அமைய இவற்றின் பதவிக் காலத்தை நீடிக்க முடியும். இருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் தொகுதி வாரி அடிப்படை யிலான கலப்பு முறையின் கீழ் தேர்தல் நடத்தி உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஏற்றவாறு இவற்றின் பதவிக்காலத்தை மீண்டும் நீடிக்காது அவற்றின் காலம் தானாக முடிவடைய இடமளிப்பதாக அமைச்சர் கரு ஜெயசூரிய அமைச்சரவைக்கு அறித்தார்.
இதன்படி காலம் முடிவடையும் 234 உள்ளூராட்சி சபைகளினதும் நிர்வாகம் விசேட ஆணையாளர்களின் கீழ் வருகிறது.