செய்திகள்

ஒரு இலட்சம் மெற்றிக் டொன் அரசியை வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய அரசாங்கம் முடிவு

வெளிநாடுகளில் இருந்து ஒரு இலட்சம் மெற்றிக் டொன் அரசியை இறக்குமதி செய்வதற்கு அமைச்சரவையில் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன இந்த யோசனையை அமைச்சரவையில் சமர்பித்திருந்தார்.

நாட்டில் அரிசி வியாபாரிகள் அரிசியை பதுக்கி வைத்து திட்டமிட்டு விலையேற்றுவதாகவும், இதனை கட்டுப்படுத்தி மக்களுக்கு நிர்ணய விலையில் அரசியை வழங்கும் வகையில் அமைச்சர் இந்த யோசனையை அமைச்சரவையில் சமர்பிப்பித்துள்ளார்.

இதன்படி அந்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.
-(3)