செய்திகள்

குருவாயூர் யாகத்தீயில் பகவான் கிருஷ்ணர்

குருவாயூர் கோவிலில் சில தினங்களுக்கு முன்னர் யாகத்தீயில் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவுருவம் காட்சியளித்து பக்தர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்திய காட்சியினை மேலுள்ள படத்தில் காணலாம்.