செய்திகள்

சீனாவின் லோங் மார்ச் 5 விண்கலம் செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கியது

சீனாவால் கடந்த வருடம் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்ட லோங் மார்ச் 5 விண்கலம் வெற்றிகரமாக செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த விண்கலம் கடந்த வருடம் ஜூலை மாதம் 23 ஆம் திகதி ஏவூர்தி ஹைனன் தீவிலிலுள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டது.

இந்த விண்வெளி பயணத்தின் மிக முக்கிய அங்கமாக ´டியன்வன்–1´ என்ற ஆறு சக்கரம் கொண்ட ரோபோ கருதப்படுகிறமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இது அங்கு ஆய்வுகளை நடத்தி பூமிக்கு தகவல்களை அனுப்பவுள்ளது.
-(3)