செய்திகள்

மத தீவிரவாதத்தைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தி அரசியல் சக்தியை பலப்படுத்துவதற்கான முயற்சியே ஈஸ்டர் தாக்குதல் – கர்தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை

மததீவிரவாதத்தை பயன்படுத்தி தனது அரசியல் அதிகாரத்தை வலுப்படுத்த நினைத்த குழுவொன்றே உயிர்த்தஞாயிறு தாக்குதல்களை முன்னெடுத்தது என கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார்.உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலால் உயிரிழந்த ஒன்பது பேரின் நினைவாக பொரளை மயானத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவுத்தூபியை திறந்துவைத்த பின்னர் உரையாற்றுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

தனது மத அல்லது இனக்குழுவைச் சேர்ந்த எவருக்கும் தீங்கு செய்யக்கூடாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.ஈஸ்டர் தாக்குதல் மதத்தின் மீதான வெறியின் விளைவாக அல்ல, மாறாக அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றி பாதுகாக்கும் முயற்சியாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் மதம்தொடர்பான வெறித்தனத்தினால் இடம்பெறவில்லை மாறாக அதிகாரத்தை கைப்பற்றி வலுப்படுத்துவதற்காக அது இடம்பெற்றது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.உயிர்த்த ஞாயிறுதாக்குதல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களிற்கு நீதி வழங்கப்படுவதற்காக உலகம் காத்திருக்கின்றது என கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார்.

 

மற்றொரு மதக் குழு அல்லது இனத்தைச் சேர்ந்த எவருக்கும் அவரது தனிப்பட்ட இலக்குகளை அடைய யாரும் தீங்கு செய்யக்கூடாது என்றும் இது அனைத்து இன மற்றும் மதக் குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பொதுவானது என்றும் பேராயர் கூறியுள்ளார்.இதுபோன்ற விடயங்கள் நடந்தால் இந்த உலகம் வாழ ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான இடமாக மாறும் என்று அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.(15)