செய்திகள்

மாமியார் டயானாவை பின்பற்றிநடக்கும் மருமகள் கேட்

எதிர்கால இங்கிலாந்து மன்னர் வில்லியம்ஸின் மனைவி கேட் தனது கணவனின் தாயார் டயானாவுடன் ஒப்பிடும் வகையில் தனது ஆடை அலங்காரங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதனை நிரூபிக்கும் சில புகைப்படங்கள் இதோ.

2 54bc114fd9dab_-_hbz-diana-kate-01-47242135 54bc1150ea6bb_-_hbz-diana-kate-03-23008337 54bc1151a199a_-_hbz-diana-kate-04-1100653 54bc1155aef8c_-_hbz-diana-kate-11-16607940 54bc1156d96c9_-_hbz-diana-kate-13-51000369 54bc11506de57_-_hbz-diana-kate-02-95306867 54bc11523a012_-_hbz-diana-kate-05-61618900 54bc11541c2a9_-_hbz-diana-kate-08-24776061 54bc11549b06e_-_hbz-diana-kate-09-66961194 54bc11552e7f2_-_hbz-diana-kate-10-43937679 54bc115360baa_-_hbz-diana-kate-07-22337805 54bc115647e75_-_hbz-diana-kate-12-35348821 54bc115893ccc_-_hbz-diana-kate-16-43214338 hbz-kate-diana-comps-1 hbz-kate-diana-comps-2 hbz-kate-diana-comps-5 hbz-princess-diana-kate-middleton-green-plaid hbz-princess-diana-kate-middleton-light-pink hbz-princess-diana-kate-middleton-pink-coat-black-buttons hbz-princess-diana-kate-middleton-powder-blue-coat hbz-princess-diana-kate-middleton-purple-evening hbz-princess-diana-kate-middleton-sailor-dress hbz-princess-diana-kate-middleton-sweetheart-neckline hbz-princess-diana-kate-middleton-teal-evening-gown hbz-princess-diana-kate-middleton-white-and-gold-dress hbz-princess-diana-kate-middleton-white-peplum-suit