செய்திகள்

மிகிந்து பெரஹாரா (படங்கள்)

தலவாக்கலையில் நகரில் பொசொன் தினத்தை முன்னிட்டு 06.06.2015 அன்று இரவு மிகிந்து பெரஹாரா இடம்பெற்றது.

இதன்போது எடுக்கப்பட்ட படங்களை இங்கு காணலாம்.