செய்திகள்

மின் தடை: வடக்கு மாகாணம் இருளில் மூழ்கியது

வட மாகாணம் முழுவதும் இன்று இரவு 7 மணியிலிருந்து மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் வட மாகாணம் முழுவதும் இருளில் மூழ்கியுள்ளது.

தற்பொழுது க. பொ. த சாதாரண பரீட்சை நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் மின்சாரம் தடை ஏற்பட்டுள்ளனால் பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்கள் பெரிதும் சிரமத்தினை எதிர்கொண்டுள்ளார்கள்.

குறித்த வடக்கு பகுதிகளில் முழுவதுமாக ஒரே நேரம் மின்சார தடை ஏற்பட்டிருப்பதற்கு தொழிநுட்ப கோளாறாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகின்றது. -(3)