செய்திகள்

முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை பற்றி கவிஞர் வாலி

முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை பற்றி 2012 இல் காப்பிய கவிஞர் வாலி பாடிய கவிதை.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=_L3lpj80ItU” width=”500″ height=”300″]