செய்திகள்

வவுனியா வளாகம் தனியான பல்கலைக்கழகமாக இயங்க ஆரம்பித்தது

யாழ். பல்கலைக்கழகத்தின் வவுனியா வளாகம் தனியான பல்கலைக்கழகமாக இன்று முதல் இயங்க ஆரம்பித்தது.

அதன்படி இலங்கையின் 17 ஆவது பல்கலைக்கழகமாக வவுனியா பல்கலைக்கழகம் பதிவாகியுள்ளது.

அதன் யாழ். பல்கலைக்கழகத்தின் வவுனியா வளாகம் என்ற பெயர் நீக்கப்பட்டு இன்று முதல் இலங்கை வவுனியா பல்கலைக்கழகம் என்ற பெயரில் இயங்கவுள்ளது.

1991 ஆம் ஆண்டு வட மாகாண இணைந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரியாக உருவாக்கப்பட்டு 1997ஆம் ஆண்டு யாழ். பல்கலைக்கழக வவுனியாவளாகமாக தரமுயர்த்தப்பட்டது.

இந்நிலையில் இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அண்மையில் குறித்த வளாகம் ஒரு தனியான பல்கலைக்கழகமாக தரமுயர்த்தப்பட்டு வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.

வவுனியா பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய துணைவேந்தராக கலாநிதி த,மங்களேஸ்வரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
-(3)