செய்திகள்

27 அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு: இரு தமிழர்! வெளிவிவகாரம் மங்களிடம்

புதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்போது 27 கபினட் அந்தஸ்த்துள்ள அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர்.

ரணில் விக்கிரமசிங்க- கொள்கை அமுலாக்கம் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர்
ஜோன் அமரதுங்க- மக்கள் பாதுகாப்பு, கிறிஸ்தவ விவகாரம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம் அமைச்சர்
மங்கள சமரவீர- வெளிவிவகார அமைச்சர்
கரு ஜயசூரிய- பொது நிர்வாகம்,ஜனநாயக ஒழுங்கு மற்றும் புத்த சாசன அமைச்சர்
ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா- உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர்
காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா- உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர்
லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல- பெருந்தோட்ட கைத்தொழில்கள் அமைச்சர்
ரவி கருணாநாயக்க- நிதியமைச்சர்
றவூப் ஹக்கீம்- நகர்புற அபிவிருத்தி நீர்வளத்துறை அமைச்சர்
சம்பிக்க ரணவக்க- மின்சக்கி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர்
ராஜித சேனாரத்ன- சுகாதார மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சர்
துமிந்த திஸாநாயக்க- நீர்ப்பாசன அமைச்சர்
கபீர் ஹாசிம்- நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சர்
எம்.கே.டி.எஸ். குணவர்தன- காணி அமைச்சர்
சஜித் பிரேமதாச- வீடமைப்பு மற்றும் சமூர்த்தி அமைச்சர்
விஜேதாச ராஜபக்ஷ- நீதியமைச்சர்
ஜயந்த கருணாதிலக- ஊடகத்துறை அமைச்சர்
அர்ஜூன ரணதுங்க- துறைமுக அமைச்சர்
ரிஷாத் பதியுதீன்- கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சர்
அகிலவிராஜ் காரியவசம்- கல்வியமைச்சர்
டி.எம்.சுவாமிநாதன்- மீள்குடியேற்ற இந்து மதவிவகார அமைச்சர்
ரஞ்சித் மத்துமபண்டார- போக்குவரத்து அமைச்சர்
தலதா அத்துகோரள- வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்
சந்திராணி பண்டார- பெண்கள் விவகார அமைச்சர்
பி.திகாம்பரம்- தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர்
நவீன் திஸாநாயக்க- சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்
பி.ஹரிசன்- சமூகசேவைகள் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சர்